หน้าแรก || บุคลากร || สุขศึกษาและพลศึกษา
บุคลากร สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอรรกร เพ็งกลั่น
ศศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นายวิเชียร พันธุ์ทอง
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปัญณิดา อัมพวัน
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ