หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน

     ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา https://photos.app.goo.gl/na75b8iPHEhYK9vJ7

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. โค้งสุดท้าย (Big Day)

     ลิงค์ภาพกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. โค้งสุดท้าย (Big Day) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬามาตรฐานโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" https://photos.app.goo.gl/aEYk342kRmMyjc497

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

     ลิงค์ภาพกิจกรรมมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/zJDHcKU1Hnn55UMt9

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

การประชุมครู ณ ห้องภูมิรัตน์ อาคาร 5

     ภาพการประชุมครู ณ ห้องภูมิรัตน์ อาคาร 5 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/wv1aYxiaT7ZNrSVt6

คลิกพื่ออ่านต่อ >>