หน้าแรก || ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ภาพกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “คอมพิวเตอร์” ปีการศึกษา 2561

     ลิงค์ภาพกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “คอมพิวเตอร์” ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.4) สระบุรี https://photos.app.goo.gl/mowjBsvaGXmhreFz8

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ภาพกิจกรรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561

     ลิงค์ภาพกิจกรรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.4) สระบุรี https://photos.app.goo.gl/6jWHiih6ctWxp2GBA

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ภาพกิจกรรม งานกษิณาลัย ร้อยดวงใจ สายใยรัก ส.ว. วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

     ลิงค์ภาพกิจกรรม งานกษิณาลัย ร้อยดวงใจ สายใยรัก ส.ว. วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" https://photos.app.goo.gl/buyMHsrbRwex5Hw4A

คลิกพื่ออ่านต่อ >>
   

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจักทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามโครงการพัฒนา รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

     ลิงค์ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจักทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามโครงการพัฒนา รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา https://photos.app.goo.gl/ba8caERqcxVRetF36

คลิกพื่ออ่านต่อ >>